Members

Faculty

Professor Yoshiki Ikeda
Associate Professor Masahiro Kurata

Staff

Administrative Assistant Chisato Gamoh

Researcher

JSPS Postdoctoral  Researcher Shaodong Shen
Guest Scholar Yongsheng Chen
Doctor Course (D3) Jiantao Huang

Students

Doctor Course (D4) Jasmine Gipson
Doctor Course (D3) Kun-Sian Lin
Doctor Course (Industry) (D3) Motoki Akazawa
Master Course (M2) Yutaro Kawasaki
Rui Inoue
Naoki Uhara
Yuto Kawamura
Master Course (M1) Sae Irie
Peng Lu
Bachelor Course (B4) Naoki Kitagawa
Kotaro Kitamura